Eura GD-05A2 Czujnik gazu, 230V

Eura GD-05A2 Czujnik gazu, 230V [GD-05A2]


Kategoria: Czujniki czadu, gazu

Czujnik gazu, zasilanie 230V

Cena netto/szt:
60,16 zł
Cena brutto/szt:
74,00 zł

Brak towaru - informacja tel. 12 638 40 56


Charakterystyka urządzenia:

 

Sygnalizator gazu GD-05A2 służy do ciągłego monitoringu obecności gazów wybuchowych w otaczającym go powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia takich gazów. Instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu z instalacji lub urządzeń nim zasilanych. Do prawidłowego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych urządzeń, przewodów zasilających ani baterii. Jest niewielki gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Do jego instalacji wystarcza jedno zasilające gniazdo sieciowe ~230V/50Hz. Zastosowano w nim zawansowany technologicznie czujnik półprzewodnikowy oraz elektroniczny układ kontrolny, pozwalające na osiągniecie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia. Z chwila przekroczenia ustawionego fabrycznie stężenia gazu <10% LEL*, zostaje włączona sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Rozwiązanie takie zwiększa prawdopodobieństwo uchronienia użytkownika przed ryzykiem zatrucia lub eksplozji wyciekającego gazu.

 

Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, o słabym zapachu i lżejszy od powietrza. W połączeniu z tlenem w powietrzu tworzy mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje podczas uwolnienia ze zbiornika czy nieszczelności kuchenki gazowej - zapłon może nastąpić od urządzeń znajdujących się powyżej, np. włącznika oświetlenia.

 

Propan-butan (inaczej LPG) w stanie gazowym, w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza, gromadzi się więc najpierw w dolnych partiach pomieszczeń, pozostałe zagrożenia są bardzo zbliżone.

 

*LEL (Lower Explosive Limit) - dolna granica wybuchowości gazów

 

Przykładowe wartości dolnych (LEL)* granic wybuchowości niektórych gazów:

Gaz | LEL*

Metan | 5,00 %

Propan | 2,10 %

Butan | 1,80 %

 

UWAGA

Sygnalizatory obecności gazu ze względu na uwarunkowania techniczne (np. możliwość okresowych zaników lub zmian napięcia w sieci, awaria urządzenia, itp.) oraz specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą być montowane, nie dają całkowitej pewności wykrycia gazu a jedynie znacznie podnoszą prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać, iż urządzenia te należy testować zgodnie z załączoną instrukcja obsługi oraz dokonywać okresowych przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz urządzeń, z których może wyciekać gaz.

 

Parametry techniczne:  
Rodzaje wykrywanych gazów: gaz ziemny, propan-butan (LPG)
Rodzaj czujnika: półprzewodnikowy
Minimalne stężenie alarmowe sygnalizatora: <10% LEL
Napięcie zasilania: ~230V/ 50Hz (bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe)
Pobór mocy: < 4W
Temperaturowy zakres pracy: -10oC…+50oC
Dopuszczalna wilgotność względna : 10%...90% RH
Głośność alarmu: >85dB/3m
Wymiary: 117x70x48 (mm)
Masa netto: 235g

Klienci kupujący ten produkt kupili również